dissabte, 22 de març de 2014

QR per Eivissa

Nivell educatiu: 4rt d'ESO
Àrees implicades: Matemàtiques, català, plàstica

Amb aquesta proposta volem que els alumnes coneguin el context en el que es trobem aplicant continguts de diferents àrees i fent ús de les noves tecnologies, sempre amb una estructura dinámica i d'autoaprenentatge.

Fases del projecte:

- Fase 1: Matemàtiques. El professor elaborarà codis QR en una fitxa que donarà als alumnes. En escanejar-los, els alumnes trobaran una sèrie de preguntes relatives a distàncies, velocitat, altura i temps i hauran de descobrir de quin lloc d'Eivissa es tracta.

- Fase 2: Català. Es crearan grups per elaborar un QR amb informació turística de cada lloc d'interès de la ruta.

- Fase 3: Plàstica. Sortida per la ruta de l'institut a Dalt Vila plantejada com a gimcana on un professor anirà al davant enganxant codis QR dels lloc d'interès i els alunes els hauran de trobar amb les dades de la fase 1 

Recursos: dispositius mòbils amb conexión a internet (1 per grup), http://claastools.net/QR, generador i lector de codis QR

Autors: Marc Heras, Irene Jové, Maria Estelrich

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada